Оценете доколко приобщаваща е вашата детска градина!


Нов онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст 
помага на  работещите в детските градини и центрове за детско развитие да подобрят своя подход към многообразието. 

Инструментът е достъпен на български, английски, чешки, словашки, италиански и нидерландски. Той е създаден по проект DIVERSITY+, който има за цел да направи образованието и грижите в ранна възраст по-приобщаващи за всички деца. 3-годишната инициатива се финансира по програма Erasmus+  

На уебсайта https://diversity-plus.eu/ ще откриете и останалите продукти по проекта:

Партньорите ще разработят и интерактивна сериозна игра, базирана на казуси от практиката, която ще помогне на работещите в сферата да подобрят своя подход към децата с различни нужди и към тяхното приобщаване. Играта ще бъде представена през 2023.

Инициативата се координира от CIAPE – Italian Permanent Learning Centre и включва Фондация на бизнеса за образованието в България, Link Campus University в Италия, Aspire-international във Великобритания, ISSA – International Step by Step Association в Нидерландия, Škola dokorán n.o. в Словакия и Schola Empirica в Чешката република.

За още полезна информация и актуални новини, последвайте страницата на проекта във Facebook https://www.facebook.com/Diversityplusproject/