Партньорска среща в Кипър по проект Gender+

Gender plus meeting Cyprus

Gender plus meeting Cyprus

Консорциумът по проект Gender + е на партньорска среща в Никозия, чийто домакин е Центърът за социални иновации.

Партньорството обсъжда добрите практики и предизвикателствата при включването на половете, особено в областта на професионалното образование и обучение и кариерното развитие. Въз основа на изследването, екипът по проекта ще разработи Харта и инструмент за сравнителен анализ, за на образователните институции да направят услугите си по-приобщаващи.

 Повече информация на нашия уебсайт: www.genderplus.eu 

Проектът се финансира от Erasmus+ KA2: 2018-1-UK01-KA202-048039.