Партньорска среща в Прага и Бюлетин 2 по проект Wings

Screenshot 20190911-132509

Партньорството по проект WINGS се събра в Прага, за да планира следващите дейности.

Screenshot 20190911-132509

До момента партньорите проведоха проучване на предприемачеството и предприемаческото обучение в своите държави, както и изследваха приложението на иновативните технологии като мобилни приложения, онлайн игри, виртуална реалност и др. в обучението.

В периода март – април 2019 г. организациите в проекта wINGS проведоха онлайн проучване в 6-те страни-партньори – България, Кипър, Чехия, Полша, Португалия и Испания. Целта на проучването бе, в предварителна фаза, да се направи оценка и анализ на компетентностите на обучителите и преподавателите свързани с нивото на използване на Виртуални игри и ИКТ, като се съберат и мненията им за преимуществата и недостатъците от използването на тези ресурси в процеса на учене и преподаване. В проучването взеха участие 300 преподаватели и обучители. 45% от респондентите използват ИКТ ресурси в учебните си часове през повечето дни от седмицата, 19% – един път седмично, 18% – един път месечно, 12% – един път или няколко пъти годишно и 5% – никога. Повечето респонденти се чувстват уверени в овладяването на умения за използване на ИКТ, а на 16% им липсва увереност. Не съществуват стриктни изисквания за ИКТ обучение на преподавателския състав в училищата на участниците.63% от преподавателите и обучителите заявяват, че не са задължени да преминат през ИКТ обучение.През последните 2 години 30% от преподавателите не са участвали в никакво обучение по ИКТ или са участвали в обучение, което е било по-кратко от ден. 72% от преподавателите и обучителите, участвали в проучването, са взели участие във въвеждащ курс за използване на интернет и общи приложения, а 66% са подобрили уменията си по ИКТ чрез самоусъвършенстване. Участниците в проучването разчитат на интернет-базирани ресурси най-вече при подготовка на своите уроци и обучителни материали. Мнозинството респонденти са напълно или до голяма степен съгласни относно ползите от използването на ИКТ в училище. Повече от 80% от участниците вярват в образователното въздействие, което виртуалните игри оказват или са съгласни, че си струва да се въведат в процеса на учене, особено с цел изграждане на умения и мотивация.Най-голямото притеснение относно използването на виртуалните игри в училище са липсата на адекватни умения при учителите, недостатъчно компютри и интернет и липса на техническа подкрепа. 

На базата на изводите ще бъде изготвена онлайн обучителна програма и ще бъдат създадени сериозни образователни игри, които ще помогнат на стартиращите предприемачи да създадат и развият успешна международна компания.

Обучителната програма и игри ще обхващат теми като: предприемаческа нагласа и глобален начин на мислене, ключови и междукултурни компетентности в предприемачеството, управление на промяната, маркетингови и бизнес умения.

Следвайте нашата Facebook страница  https://www.facebook.com/wings.entrepreneurship.games/ и уебсайта на проекта  https://wings.erasmus.site/ за повече актуална информация. 

Wings newsletter 2 BG

Проект No: 2018-1-CY01-KA202-046856

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява мнението само на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана информацията в него.