Партньорска среща по проекта Be Positive в България

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, беше домакин на втората партньорска среща по проекта, която се състоя на 21 май 2015 в София.

  Be Positive Meeting Sofia 21052015 02  Be Positive Meeting Sofia 21052015 01

Проектът адресира една от най-горещите теми в Европа – младежката безработица и феномена NEETs – млади хора, които нито работят, нито учат. Кариерните консултанти биха могли да имат съществен принос в разрешаването на тази ситуация. Партньорите в проекта ще ги подкрепят и подпомогнат в тази дейност като им предоставят полезен инструмент за работа с младите хора по отношение на основните предизвикателства, с които се сблъскват.

За тази цел ще бъде създаден иновативен обучителен метод, който ще насърчи младите хора, които нито учат, нито работят. На базата на този метод ще се разработи модулна обучителна програма Be Positive – процес, които ще ръководи от партньорите от Великобритания. Обучителната програма ще бъде пилотирана от 100-150 млади хора, които нито учат, нито работят в Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция, за да се гарантира ефективност на програмата, както и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Основните изводи от аналитичната фаза на проекта бяха дискутирани от партньорите по време на срещата в София. Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта http://www.bpositive.eu/, както и във Facebook страницата.