Партньорска среща по проект FUTURE в Португалия

Future team in Lisbon 300120

Future team in Lisbon 300120

Екипът на проект FUTURE се събра на четвъртата си международна среща в Лисабон, Португалия, домакин на която беше European Board for Certified Counselors. Партньорите обсъдиха последните постижения на проекта и планираха задачите си до края на инициативата.

След старта си през юни 2019 г., кариерната игра в 3D виртуален свят Пътешественик в бъдещето привлече близо 700 играчи и получи много висока оценка.

Конкурсът „Професии на бъдещето“ събра 92 идеи от млади хора на възраст 13-19 години, а европейският конкурс за иновативни кариерни игри и инструменти получи 40 добри практики, включително 7 от държави извън партньорството.

Победителите в двата конкурса ще бъдат обявени в края на февруари. Те ще бъдат включени в електронна книга и в печатната брошура на проекта, която също ще обобщи основните послания на политиката, които партньорството е идентифицирало. Резултатите от проекта ще бъдат представени по време на финалните събития през ноември.

За повече информация вижте нашия уебсайт http://future-time-traveller.eu и Facebook страницата https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller/.

 

Future Erasmus logo

PROJECT N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.