Партньорска среща по проект Mental Health

Партньорите в проект Mental Health+ се събраха за втората си среща в онлайн среда, поради ограниченията на COVID-19. Този факт не попречи на екипа да проведе ползотворни и смислени дискусии и сесии, включително практически.

Партньорите представиха и анализираха проучванията за психичното здраве в страните от проекта и обсъдиха приликите и разликите между тях. Те също така планираха финализирането на електронната книга за добри практики в приобщаващите инициативите, свързани спсихичното здраве в Европа и Хартата за психично здраве. Екипът започна също така работата по изработването на инструмент за сравнителен анализ, който да бъде използван от професионалисти в сферата на професионалното образование и обучение, за да за оценка на настоящия им подход към проблемите на психичното здраве.

Екипът се ръководи от Aspire-international от Великобритания и включва Фондация на бизнеса за образованието от България, CESIE от Италия, Learnmera Oy от Финландия, Hugarafl от Исландия и Fundación Intras от Испания.

Моля, харесайте фейсбук страницата https://www.facebook.com/mentalhealthplus/ или посещавайте уебсайта на проекта https://www.mentalhealthplus.eu/, за да следите новините и да получавате информация.