Партньорска среща в Словения по проект Gender+

Gender plus Partners Slovenia 1

Партньорите по проекта Gender + се завърнаха от третата си среща в Словения, домакин на която беше LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica.

През следващите месеци парньорските организации ще продължат да си сътрудничат за дизайна и съдържанието на инструмента за сравнителна оценка, чието пилотиране ще започне в началото на 2020 г.

Gender plus Partners Slovenia 1

Досега консорциумът проведе проучване на добрите практики за включване на половете в парньорските държави и разработи Gender+ Харта, която е достъпна на уебсайта на проекта.

Наскоро ФБО представи резултатите от проекта пред група от кариерни консултанти и обучители. 

Gender Multiplier Event BG

Erasmuslogo horisonal SMALL

Този проект се финансира с подкрепата на програма Еразъм + на Европейския съюз. № на проекта: 2018-1-UK01-KA202-048039. Настоящото съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.