Пилотно обучение по проект Be Positive

 

Фондация на бизнеса за образованието проведе първа пилотна сесия на обучителната програма, създадена по проекта Be Positive. Инициативата има за цел да стимулира младежите, които не учат и не работят (NEETs), чрез методите на позитивната психология. Обучителната програма Be Positive е насочена към широк кръг от професионалисти, работещи с млади хора.

Be Positive First Pilot 01

Пилотната сесия се проведе на 6-ти февруари 2016, в Шумен – един от градовете с най-висока безработица в България. 17 млади хора взеха участие и дадоха много положителна обратна връзка, която ще бъде споделена с партньорите от Австрия, Гърция, Испания, Великобритания и Швеция.

Be Positive First Pilot 03   Be Positive First Pilot 05

Обучението беше водено от психолог и обучител със значителен опит и в двете сфери, както и в кариерното консултиране. Водещият накратко обобщи пилотирането като „страхотен ден, невероятна група, прекрасна, наситена с въпроси атмосфера ( и за щастие открити отговори), нови контакти, нови възможности…“

Be Positive First Pilot 02   Be Positive First Pilot 04

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.