Покана за участие в женския предприемачески проект WINNER

Екипът на проекта WINNER отправя покана към жени, които се интересуват от предприемачество и имат желание да се реализират в тази област, да се включат в проекта! Кандидатствайте до 31 май като попълните въпросника.

За WINNER
Европейският проект WINNER насърчава участието на жените в социалното предприемачество чрез иновативни практики. Инициативата се финансира от програма Еразъм+ и има за цел да преодолее бариерите, които пречат на жените да навлязат в предприемаческата екосистема. Основна целева група са жените от различни уязвими групи, изправени пред бариери (икономически, социални, географски, увреждания дискриминация и др.), които възпрепятстват тяхната реализация.

За кого е поканата?

В проекта могат да се включат жени над 18 години, които: живеят в България, имат интерес към предприемачеството; срещат трудности, които им пречат да се реализират пълноценно и са мотивирани да участват активно в дейностите. 

Какво ще правят участниците?

Одобрените участници ще включат в безплатна онлайн програма за обучение и наставничество WINNER, в която да придобият уменията, необходими за развитието на техния предприемачески проект. Те ще вземат участие в 2-месечен хакатон, където ще работят в групи за развитие на конкретна идея или продукт или услуга, заедно с опитни ментори. 

Какви са ползите за участниците?

  • Участниците в инициативата WINNER ще имат възможност да подобрят своите компетентности по предприемачество, лидерство, иницииране на промени и социално-емоционални умения, за което ще получат сертификат.
  • Чрез участието си в проектните дейности, те ще разширят своите професионални мрежи като си сътрудничат с други жени – стартиращи предприемачи и с ментори, които ще им помагат.
  • Ще могат да приложат своите знания и умения в двумесечен хакатон, по време на който ще работят в екип по свои идеи, а трите най-добре представили се отбора ще получат подкрепа за популяризиране и професионално развитие.

Не пропускайте възможността да участвате в проекта WINNER и да станете WINNER посланик! Кандидатствайте до 31 май като попълните въпросника.

Инициативата се координира от AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Франция) и включва Trend Education NGO (Турция) и Anatolia Youth Association AYA (Турция);  INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (Испания), APID Imprenditorialità Donna Torino (Италия), A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Cyprus) и Фондация на бизнеса за образованието (България). 

Екипът на проекта се срещна на 21.04, за да обсъди следващите дейности.

Проект No: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026325