Сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало: 6 март 2024) – местата са запълнени

Местата за предстоящото обучение са запълнени. Ако желаете да се включите в следващото обучение, моля попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА и когато определим нова дата, ще се свържем с вас.

Фондация на бизнеса за образованието стартира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти в София на 6 март 2024 г.

Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.). 

Изисквания:

 • завършено висше образование, мин. квалификационна степен „Бакалавър“; 
 • мин. 120 часа опит в консултиране, информиране, обучение и развитие на клиенти или възможност той да бъде придобит преди края на обучението.

Обучението се провежда по международната програма Global Career Development Facilitator, по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции.

Повече информация за сертификата можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Обхващат се следните теми:

 • Теории за кариерното развитие
 • Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите 
 • Процес на оценяване в кариерното консултиране
 • Определяне на цели и изготвяне на план за действие 
 • Реализация на програми за кариерно развитие
 • Умения за ефективна комуникация и презентиране
 • Пазар на труда и умения за заетост
 • Маркетинг на кариерните услуги
 • Нови технологии и иновативни инструменти в консултирането
 • Етични и правни въпроси. Супервизия.

Общата продължителност на обучението е около 3 месеца и включва следните етапи: 

 • Групова сесия 1 ( с продължителност 2 дни и половина): лекционна въвеждаща част и практически модули (Обучението ще се проведе присъствено в София. Дати на провеждане: 6-8 март 2024, София).
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (един месец): теоретични материали и упражнения, обратна връзка от обучител. 
 • Групова сесия 2 (с продължителност ден и половина): практически модули (Обучението ще се проведе присъствено в Софоя. Датите ще бъдат определени съвместно с участниците).
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (месец и половина): работа с клиент и описание на казус, обратна връзка от обучител.
 • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си.

Водещ на обучението е Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. По време на цялото обучение тя ще бъде на разположение на обучаемите за споделяне на опит, обратна връзка и насоки. 

Таксата е 600 лв.  и включва 120 часа обучение, материали и супервизия и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. 

Обучението ще се проведе при група от мин. 8 участници.

Запишете се за участие като попълните формата за заявка и ние ще се свържем с вас в началото на февруари 2024 с подробна програма и допълнителна информация.
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 60 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие.