Сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF – октомври-ноември 2024

Фондация на бизнеса за образованието организира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през октомври и ноември 2024 г. в София. ДАТИТЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ. Регистрирайте се сега!

Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.). 

Изисквания:

 • завършено висше образование, мин. квалификационна степен „Бакалавър“; 
 • мин. 120 часа опит в консултиране, ориентиране, информиране, обучение и развитие на клиенти и колеги.

Обучението се провежда по международната програма Global Career Development Facilitator, по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции.

Повече информация за сертификата можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).

Обхващат се следните теми:

 • Теории за кариерното развитие
 • Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите 
 • Процес на оценяване в кариерното консултиране
 • Определяне на цели и изготвяне на план за действие 
 • Реализация на програми за кариерно развитие
 • Умения за ефективна комуникация и презентиране
 • Пазар на труда и умения за заетост
 • Маркетинг на кариерните услуги
 • Нови технологии и иновативни инструменти в консултирането
 • Етични и правни въпроси. Супервизия.

Общата продължителност на обучението е около 3 месеца и включва следните етапи: 

 • Присъствена групова сесия 1 – 14-16 октомври 2024 (понеделник-сряда, с продължителност 2 дни и половина):
  въведение в теорията и практиката на кариерното консултиране.
  (Обучението ще се проведе в София, в залата на Social Innovators – Bulgaria, на ул. Дякон Игнатий 19, ет. 2).
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (един месец):
  теоретични материали и практически упражнения, обратна връзка от обучител. 
 • Присъствена групова сесия 228-29 ноември 2024 (четвъртък и петък, с продължителност ден и половина): 
  обсъждане на практически казуси, насоки за работа с клиент.
  (Обучението ще се проведе в София, в залата на Social Innovators – Bulgaria, на ул. Дякон Игнатий 19, ет. 2).
 • Самостоятелна дистанционна подготовка (месец и половина):
  работа с клиент и описание на казус, обратна връзка от обучител.
 • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си.

ВАЖНО: Участието в двете групови сесии е задължително условие за получаване на сертификат. Обучението не се записва и няма опция за провеждане онлайн.

Водещ на обучението е Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. По време на цялото обучение тя ще бъде на разположение на обучаемите за споделяне на опит, обратна връзка и насоки. 

Таксата е 650 лв.  и включва 120 часа обучение, материали и супервизия и издаване на международен GCDF сертификат, валиден за период от 5 години. 

Обучението ще се проведе при група от мин. 8 участници.

Запишете се за участие като попълните формата за заявка и ние ще се свържем с вас с подробна програма и допълнителна информация.
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 60 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие.