Присъединете се към WINNER хакатон! 🚀 Покана за жени предприемачи. Регистрирайте се сега!

Европейският проект WINNER насърчава участието на жените в социалното предприемачество чрез свободно достъпен онлайн обучителен курс, групи за подкрепа и менторство и хакатон за предприемачески идеи.

Инициативата се финансира от програма Еразъм+ и има за цел да преодолее бариерите, които пречат на жените да навлязат в предприемаческата екосистема. Основна целева група са жените от различни уязвими групи, изправени пред бариери (икономически, социални, географски, увреждания дискриминация и др.), които възпрепятстват тяхната реализация.

Представяме ви първия по рода си хакатон за социално предприемачество на проекта WINNER!

Отворената покана за хакатон WINNER ще избере 10-те най-обещаващи и иновативни социални идеи за всяка страна в шест различни държави (Франция, Испания, Турция, Италия, Кипър и България) с висок потенциал за пазар.

Знаете ли какво е образователен хакатон? Това е креативен начин за бързо разработване на прототип на първа бизнес идея чрез иновация и сътрудничество . Присъединете се към WINNER Hackathon, за да насърчите таланта, да ускорите иновациите и да дадете тласък на вашето предприемаческо пътуване! Присъединете се към нас, за да превърнем вашата идея в реалност!

Кой може да участва?

Хакатонът WINNER е отворен за всички възрастни жени, които се сблъскват със значителни предизвикателства, като финансови ограничения или ограничен достъп до ресурси. Ако се интересувате да се запознаете с предприемаческите практики и в крайна сметка да преследвате кариера в областта .

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

Какво ще получите?

През тези 8 интензивни седмици ще се възползвате от подкрепата на консорциума, за да разработите своята печеливша идея. В допълнение, ние ще ви осигурим менторство от истински експерти през целия процес.

В рамките на 8 седмици екипът за изпълнение на WINNER ще организира хакатон за жени по предприемачество. Конкретно ще бъдат сформирани национални групи (приема се участие индивидуално или в групи от 2 до 5 човека). През тези 8 интензивни седмици ще се възползвате от:

  • Приложими методологии и практически инструменти за стартиране на бизнес : с цел съкращаване на времето и минимизиране на разходите за развитие на бизнеса. По време на 8-те седмици на обучение ние ще придружаваме общността WINNER в разработването на техните бизнес модели, стратегии за излизане на пазара, в дефинирането на тяхната стратегия за набиране на средства и също така ще предоставим иновативни консултации за по-нататъшно развитие на предприемачески идеи. Всичко това с цел да се развият прототипите на жените и да се превърнат в жизнеспособен бизнес.
  • на бизнес умения : семинарите ще предоставят на участниците допълнителни умения, необходими за развитието на бизнес проекта (бизнес умения, интернет и маркетинг в социалните мрежи и др.).
  • Непрекъснато наставничество : всеки предприемач или работна група ще получи съвета, информацията и насоките от наставник/група наставници, които ще ги напътстват във всеки аспект, от който се нуждаят в развитието на техния бизнес проект.
  • Възможност за работа в мрежа: ще се провеждат национални събития, така че тези предприемачи, които са завършили успешно Hackhaton, ще имат възможност да представят свои собствени проекти, което прави тези събития чудесна възможност за работа в мрежа.
  • Транснационален ден на представяне: възможност за участие в международна сесия на представяне, планирана да се проведе във Валенсия, Испания, в началото на 2024 г.
Ноември 2023
 Седмица 1Седмица 2Седмица 3Седмица 4
СесияВъвеждаща сесияСъздаване на план за вашата бизнес идеяСтартиране на нов бизнесУъркшоп за развитие на предприемачески умения
Резултат Канава на бизнес моделМаркетинг стратегия 
Декември 2023
 Седмица 5    Седмица 6Седмица 7Седмица 8
СесияБизнес комуникационен планМониторинг и обратна връзкаСтратегия за намиране на финансиранеМониторинг и обратна връзка
РезултатБизнес комуникационен план Инструменти за финансиранеФинално портфолио

Проектът WINNER се координира от AMSED Association Migration Solidarity and Exchange for Development (Франция) и включва Trend Education NGO (Турция) и Anatolia Youth Association AYA (Турция);  INSOMNIA CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA (Испания), APID Imprenditorialità Donna Torino (Италия), A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (Cyprus) и Фондация на бизнеса за образованието (България). 

За още информация, последвайте Facebook страницата на проект WINNER.

Проект No: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026325

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.