Проектът CRAFT подготвя младите хора от малките населени места за работните места на бъдещето чрез обучителна програма и игра в 3D виртуален свят

CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for the Future Trends е инициатива, финансирана по програма Еразъм+. Тя има за цел да помогне на младите хора да разширят познанията си за тенденциите на пазара на труда, работните места в 21-ви век, предприемачеството и кръговата икономика чрез програма за обучение и платформа за 3D виртуален свят със сериозни игри.

Проектът популяризира споделените работни пространства (coworking) като начин за обединяване на наличните ресурси и сили за решаване на местни проблеми и за въздействие върху обществото. Специален фокус на проекта са младежите, живеещи в селски райони и малки населени места.

Програмата за обучение CRAFT разширява познанията на младите хора за различни възможности за кариера, самостоятелна заетост, съвместна работа и предприемачество. Трите модула включват много практически примери, вдъхновяващи казуси и перспектива за бъдещето на работата.

Обучаемите могат да тестват и доразвиват знанията си в 3D виртуалния свят с предизвикателства на играта, достъпни свободно чрез платформата. Той предлага ангажиращ начин за подобряване на различни компетенции, като критично мислене, вземане на решения, решаване на проблеми.

3D виртуалният свят създава уникално потапящо изживяване, съчетаващо емоционално и социално обучение като пренася играчите в Green Village. В пространството на играта те използват своя аватар, за да се движат, да взаимодействат и да преодоляват различни предизвикателства, като по този начин тестват знанията, получени в модулите за обучение, налични в платформата.

Историята поставя играча в ролята на млад човек, който се установява в застрашено от обезлюдяване селце, което група съмишленици се борят да съживят като създават споделено работно пространство.

Виртуалното пътешествие включва 7 образователни приключения, които прилагат елементи от дигитални образователни ескейп стаи и създават изключително завладяващо учебно изживяване. Играчите трябва да демонстрират своето разбиране за същественото на coworking местата; идентифициране на бизнес идеи, които имат потенциал в селските райони; и да покажат своята осведоменост за промените на пазара на труда и обществото и как те влияят върху уменията и работните места.

Платформата за обучение е свободно достъпна на английски език чрез безплатно приложение, което трябва да се изтегли на компютъра. Материалите могат да се използват от обучаемите индивидуално или в групов режим (в сътрудничество или като състезание от до 5 играчи едновременно). Модулите могат да бъдат интегрирани в обучение или семинари за професионално ориентиране за млади хора.

ФБО представи създадените материали пред повече от 110 млади хора по време на дните на кариерата в Нов български университет и Националната спортна академия.

За повече информация вижте сайта на проекта и страницата му във Facebook.

Проект No: 2020-1-PL01-KA205-078361.