Проектът ELMET ще помага на възрастни обучаеми да придобият умения за XXI век чрез стаи на загадките

Сред най-новите проектите, в които Фондация на бизнеса за образование се включи, е ELMET, 2020-1-ES01-KA202-082685, финансиран по програма Еразъм+.

Проектът има за цел да разработи практически иновативни инструменти за обучение на преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение, работещи с уязвими и безработни хора.

Инициативата използва метода за учене чрез преживяване и по-конкретно на Escape rooms/Стаи на загадки, за да им помогне да придобият уменията, необходими в променящата се работна среда в 21 век – дигитални, зелени умения, творческо и критично мислене, ефективна комуникация и сътрудничество в междукултурна среда.

В проекта участват 5 партньорски организации: Arabako Foru Aldundia-Diputación Foral de Álava – Испания, Университет на Тесалия – Гърция, Citizens In Power – Кипър, Media Creativa 2020 -Испания и Фондация на бизнеса за образованието – България.

През следващите 2 години екипът ще създаде Инструментариум с готови за използване ресурси, включително:

• обучителен курс за създаване на стаи на загадки в продължаващото образование и обучение,

• наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на обучението чрез стаи на загадките,

• наръчник за създаване на дигитални стаи на загадки и

• 3 готови за използване стаи на загадки в онлайн и офлайн версия.

Повече информация за проекта можете да откриете на уебсайта на проекта https://elmetproject.eu, както и на страницата във Facebook.