Проектът WINGS ще помогне на предприемачите да разперят криле в международния бизнес

WINGS kick-off

WINGS kick-off

Проектът WINGS – „Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи“ – е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да стимулира успеха в международните дейности за стартиращи фирми и предприемачи чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри.

Интернационализацията на компаниите е важен въпрос за ЕС и през последните години. Въпреки това липсва дух на интернационализация и знания, за да се гарантира, че една компания ще има успех в чужбина с определена стабилност. Чрез развиване на способностите за интернационализация сред МСП, стартиращи предприятия, потенциални предприемачи, предоставяйки им необходимите знания, ние се стремим да запълним тази празнина.

Проектът включва 6 организации: Университета на Кипър, Danmar Consulting – Полша, FyG Consultores – Испания, INOVA + Португалия, Фондация на бизнеса за образованието – България и Bitz – Чехия, чиято начална среща по проекта се състоя в Никозия през декември 2018 г.

През следващите 2 години партньорството ще произведе 3 основни продукта: 

  • Рамка на компетентностите за интернационализация на стартиращи предприятия и предприемачи;
  • Онлайн курс за развиване на умения и компетенции за стартиране и управление на успешна международна компания;
  • 6 сериозни он-лайн игри, които ще позволят на предприемачите практически да упражняват уменията, необходими за развитието и разширяването на собствен бизнес в чужбина.