Проект „Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск“

www.center-gb.org
ФБО е партньор на Столична община и сдружение „Дете и пространство“ в провеждането на Ателие Клуб „Кариера“ в Дом за деца „Христо Ботев“ в кв. Горна Баня. Ателието има за цел да помогне на децата от дома да опознаят по-добре себе си, да научат повече за професиите, да разберат какво искат да правят, след като завършат училище, да придобият умения, които ще им помагат в професията и живота. Чрез занимания в различните ателиета проектът има за цел да подпомогне деинституционализацията и развитието на алтернативни услуги, подпомагащи прехода към самостоятелен живот на децата от домове, справяне с риска, успешната им интеграция и социализация.
No на проекта:
Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“, Водеща организация: Сдружение „Дете и пространство“
Период на изпълнение:2009 – 2010