Проект Career Skills на ФБО е одобрен за финансиране от Европейската комисия!

Career Skills Project 2

Career Skills Project 2

Проект Кариерни умения (Career Skills Project) на Фондация на бизнеса за образованието е на пето място сред одобрените стратегически проекти по програма КА3, които се оценяват директно от Европейската комисия. Тригодишната инициатива стартира през декември 2019 и ще се изпълнява съвместно с партньори от Великобритания, Германия, Гърция, Финландия и Франция.

Проектът ще създаде европейска платформа за кариерни умения, която ще съдържа:

  • подробен каталог за кариерни умения с интерактивен инструмент и насоки за самооценка; 
  • онлайн обучителен курс за развитие на умения за управление на кариерата;
  • виртуална карта на услугите за кариерно ориентиране в Европа, които ще свържат потребителите с кариерните центрове, консултанти и др. услуги на местно ниво;
  • мрежа за кариерни умения, чрез която кариерните консултанти е в Европа ще могат да споделят добри практики, полезна информация, инструменти и ресурси.
  • Изводите от проекта ще бъдат споделени в политически доклад , който ще бъде разпространен сред националните институции и експерти по кариерно ориентиране.