Прометей по програма Erasmus+

Фондация на бизнеса за образованието, в партньорство с представители на пет европейски държави стартира проект Прометей по програма Erasmus+, Strategic partnerships.

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и ще се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година.

Партньорите в проект Прометей заедно ще създадат онлайн платформа, която ще представлява виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта ще бъдат достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица.

Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и приложения за мобилни телефони.

Екипът на проекта включва Фондация на бизнеса за образованието – инициатор и координатор на проекта, CIAPE (Италия), BEST (Австрия), IED (Гърция), Aspire-i Ltd. (Великобритания) and CIT (Ирландия).

Информация за проекта ще бъде публикувана редовно на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/prometheuseu. В началото на 2015 година предстои стартиране на linkedin група, както и на самата онлайн платформа.