Проект Future Work 4’s ще създаде курс по 4 ключови умения за бъдещата работна сила

Екипът на проект Future Work 4’s проведе първата си среща в Прага тази седмица, за да обсъди началните дейности по проекта.

Партньорството включва 5 организации, които ще разработят геймифицирана платформа с отворени онлайн курсове (MOOC), за да помогне на студентите от всички области на обучение да развият 4 ключови умения:

🖱️ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ разработва курс за придобиване на дигитални компетентности.

🚀 Innovation Hive – Гърция отговаря за курса по предприемачески умения и иновации.

🌎 Czech University of Life Sciences Prague работи върху курса по зелени умения и екологично съзнание.

💼 Фондация на бизнеса за образованието – България ще създаде курса за социални и кариерни умения

💻 Екипът на Link Campus University в Италия разработва онлайн платформата, която ще прилага игрови елементи като предизвикателства и награди, както и интерактивни упражнения, за да направи учебния процес по-интерактивен и ангажиращ.

Всеки курс ще съдържа 4 интерактивни упражнения, чрез които обучаемите ще проверяват получените знания, тестове, 16 практически мини задачи и други игрови елементи, които да направят обучението по-увлекателно.

Обучителната платформа ще бъде готова до края на годината. Тя ще бъде свободно достъпна на 5 езика за самостоятелно обучение. През 2024 г. партньорските организации ще интегрират курсовете в своите програми и ще ги пилотират с най-малко 300 студенти.

Проект Future Work 4’s, No: KA220-HED-6725C470 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Erasmus+.

За актуални новини, последвайте Facebook страницата на инициативата https://www.facebook.com/futurework4s