Проект SPACE ще помага на възрастни над 60 г. да подобрят своите житейски умения и европейска идентичност

Фондация на бизнеса за образованието е част от новия Еразъм+ проект SPACE – Seniors Perceive A Common Europe, насочен към предизвикателствата на активното остаряване, европейските ценности и екологичните умения.

Инициативата има за цел да създаде практически обучителни ресурси за формиране на обща европейска идентичност и житейски умения на възрастни над 60 г. в 5 тематични области:

  • хранене,
  • здраве,
  • домакинство,
  • отговорно потребителско поведение и
  • устойчивост.

През следващите 2 години по проекта ще бъдат създадени:

(1) Наръчник по житейски умения, който включва учебна рамка, добри практики и конкретни обучителни насоки;

(2) Обучителен курс за възрастни по 5-те теми;

(3) Онлайн платформа за житейски умения със 100 виртуални примера и дигитални маршрута в Европа;

(4) Мобилности във всяка страна партньор, които ще помогнат на възрастните да развият своите ключови умения и да обменят опит с връстници от Европа.

Проектът се координира от VHS-Cham в Германия и включва ФБО в България, INFOFEF – Испания, Elderberry – Швеция и EduVita – Италия. На 23.01.2023 г. партньорите проведоха втората си онлайн среща, на която обсъдиха изпълнението на началните дейности.

Последвахте Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/space4seniors за повече актуална информация.

Erasmus+ project No: 2022-1-DE02-KA220-ADU-000088807