Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения за заетост” се разбира съвкупността от качества, умения и способности, които помагат на хората да си намират работа и да се реализират успешно на пазара на труда.

Анкета за работодатели

Анкета за младежи

Доклад ”Умения за заетост на младите хора в България”

Наръчник за работодатели

Наръчник за младежи
 
Проучването се провежда от Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) по проект, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.