Първа партньорска среща по проект Ladies first! на 23 и 24 ноември, 2017, в Париж, Франция

Ladies first Paris France

Има основни знания, умения и компетентности, които всеки кариерен консултант, ментор, учител и обучител трябва да развива и усъвършенства, за да практикува с професионална грижа и да добави стойност в живота на хората. Има и специфични знания, умения и компетентности, които се изискват за работата със съответните целеви групи и са насочени към постигане на определени цели.

За нас е удоволствие да ви представим проект Ladies first!, който е насочен към такова специфично професионално развитие. Проектът има за цел да даде възможност на учители, обучители и консултанти да подкрепят жените в постигане на баланс между професионалния и личния живот, особено в условията на криза.

Въз основа на две успешни инициативи 7 партньорски организации (консултантски НПО, изследователски центрове и доставчици на ПОО, компании и социални партньори) от 6 държави (Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия) обединяват усилия в проектLadies first! Целта е да се определят общи стратегии за справяне с баланса между професионалния живот на жените в Европа.

Резултати от проекта:

Доклад: цели да подчертае ключови въпроси и специфични нужди по отношение на баланса между професионалния и личния живот на жените

 – Учебна програма за обучение въз основа на европейската рамка ECVET: ще бъде създадена за кариерни консултанти, преподаватели и обучители в ПОО

– Наръчник: ще предостави задълбочена информация за основни понятия, дефиниции и иновативни методологически подходи за справяне с баланса и стабилността на работния живот на жените

Инструментариум: полезен набор от практически дейности и иновативни инструменти в подкрепа на кариерни консултанти,
учители и обучители

– Удобно за потребителите онлайн пространство за обучение и приложения: адресирано както към преподаватели, така и към учащи, за да повишат информираността си и да обогатят знанията си

Ако се интересувате от развитието на проекта, посетете уебсайта http://www.ladiesfirst-project.eu или Facebook страницата
https://www.facebook.com/LadiesFirstEU и
се свържете с екипа.

Ladies first Paris France   Ladies first Logo

 Erasmus Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия.  Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.