Първа среща по проект ASSESS PLUS

ASSESS PLUS 01

Сред новите проекти, с които Фондация на бизнеса за образованието се ангажира, е ASSESS_Plus_Project, който има за цел да подпомогне одита на уменията в образованието за възрастни. Това ще бъде постигнато чрез иновативни онлайн инструменти и продукти за идентифициране, оценка и включително валидиране на уменията, придобити чрез неформално и неформално обучение и в резултат на това ще бъде улеснен напредъкът на възрастните хора с ниска квалификация и в неравностойно положение към по-добра реализация.

На 30 и 31 октомври 2019 г. във Валядолид, Испания, екипът на ASSESS PLUS се събра, за да стартира официално началото на 3-годишното изпълнение на проекта.

За да следите напредъка и да получавате актуална информация за постигнатите резултати на всеки етап от проекта и как можете да се възползвате от тях, моля харесайте нашата фейсбук страница https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Project-111929950240245/ и станете част от нашата виртуална общност!

ASSESS PLUS 01 ASSESS PLUS 02         ASSESS PLUS 03 ASSESS PLUS 04

ASSESS PLUS Erasmus

The ASSESS PLUS Project, 2019-1-FR01-KA204-062263, has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.