Първа среща по проект CRITICAL в Порто, Португалия

CRITCAL 01

На 12.12.2019 екип, ръководен от Media Creativa 2020 от Испания и включващ Фондация на бизнеса за образованието от България, Social Cooperative Enterprise Drosostalida от Гърция, Virtual Campus от Португалия и Folkouniversitetet от Швеция се събра в Порто, Португалия, за да стартира нов Еразъм+ проект, наречен CRITICAL.

Проектът има за цел да даде възможност на хората да разпознават, идентифицират, реагират и управляват рисковете, които крие онлайн информацията (кибертормоз, фалшиви новини, пост-истина, радикализъм, онлайн насилие и др.). Те ще се научат да се справят с тези заплахи по отговорен и критичен начин, което ще подобри тяхната сигурност.

Дезинформацията и фалшивите новини започват да бъдат сериозен проблем, засягащ всички граждани и представляващи атака върху основите на демокрацията. Евробарометър от април 2018 г. посочва, че повече от 85% от анкетираните смятат, че съществуването на фалшиви новини е проблем в тяхната страна, поне до известна степен, и подобен процент (83%) считат, че това е проблем за демокрацията като цяло.

Но дали пълнолетните европейци могат да идентифицират и да се предпазят от тези рискове? Като ориентир – само 15% от анкетираните в споменатия Евробарометър се чувстват много уверени, че могат да идентифицират фалшиви новини. Според данните на ЕК 44% от европейците на възраст 16-74 години нямат основни цифрови умения.

Екипът на проекта ще се създаде онлайн платформа с обучителни материали и сценарии, за да бъде в подкрепа на всеки заинтересован по отношение на онлайн безопасността и отговорната информираност.

 

CRITCAL 01  CRITCAL 02  CRITCAL 03

 

Erasmus Logo

The CRITICAL project, 2019-1-ES01-KA204-064082, has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.