Първото онлайн обучение по програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

GCDF

Фондация на бизнеса за образованието е организацията, отговорна за прилагането на програмата за обучение и сертифициране на професионалисти в сферата на кариерното консултиране Global Career Development Facilitator (GCDF) в България от 2005 г. насам. За първи път през тези 15 години обучението се проведе онлайн, поради COVID-19 условията и ограниченията. Участваха 12 професионалисти от институции и публични и частни организации и доставчици на кариерни услуги.

Това беше сериозно предизвикателство и повече от обикновено обучение. Трябваше да бъдем много внимателни, гъвкави и целенасочени, за да не допуснем компромиси с целите на обучителната програма и качеството на процеса за всички участници. Научихме много и се родиха идеи, базирани на това обучение, които са наистина важни за бъдещата ни работа. Оценяваме високо и сме много благодарни на 12-те професионалисти, които се включиха в това неочаквано начинание, за професионалното им отношение и активно участие.

GCDF

Гарантирането на висококачествени кариерни услуги в онлайн среда и разработването на методологии и инструменти в подкрепа на този процес са сред целите на Фондация на бизнеса за образованието вече повече от десетилетие. През годините обсъждаме темата с общността на кариерните консултанти, организираме и провеждаме събития, реализираме проекти, включително един, признат от Европейската комисия като успешна история на европейско ниво и няколко – като добри практики на национално ниво, разработваме програми за обучение, инструменти, платформи.

Макар нищо да не е в състояние да замени директния контакт, този успешен опит ни дава още по-голяма увереност в бъдеще да адаптираме и прилагаме информационните технологии в работата си, за да отговорим на реалностите на динамично променящия се свят. 

Новото обучение по програмата GCDF предстои през есента като при необходимост ще бъде проведено изцяло в онлайн среда.