Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“

Представяме ви Пътна карта „Развитие на кариерното ориентиране в България 2009 – 2013 година“ – национален документ, който определя основните цели и приоритетни направления за развитие на политиките и практиките в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие у нас през следващите 5 години.

Целта на Пътната карта е да подпомогне изграждането и развитието на национална система за кариерно ориентиране в перспективата на ученето през целия живот.

Документът е разработен от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) след консултации с политически експерти и кариерни консултанти.

Вижте повече информация тук.