Световен ден за осведоменост за аутизма

Общото събрание на ООН единодушно обяви 2 април за Световен ден за осведоменост за аутизма (A/RES/62/139), за да подчертае необходимостта да се работи за подобряване на качеството на живот на хората от аутистичния спектър, така че те да могат да водят пълноценен и смислен живот като неразделна част на обществото. (https://www.un.org/en/observances/autism-day/background)

Преди повече от година, екип от професионалисти от 6 организации от 5 европейски страни реши да подкрепи този важен процес и разработи проект Work-Aut. Използване на възможностите на ученето на работното място за насърчаване на професионалното включване на хора от аутистичния спектър.

Проектният екип e воден от Kunnskapstrening It, Норвегия и включва CIAPE – Italian Permanent Learning Centre, Италия, Internationale Projekte – Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Германия, IRIPS, Франция, Фондация на бизнеса за образованието, България и NAV Jobblyst, Норвегия.

Харесайте страницата на Work-Authttps://www.facebook.com/workautproject, за да получавате полезна информация за проекта и продуктите, които се разработват в подкрепа на добрата кауза на професионалистите.