Срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия

Brussels 01

На 15 октомври, 2019 г. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency беше домакин на срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия. Събитието събра координатори на проекти от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на Еразъм+.

Проведоха се брейнсторминг работилници във формата на Световно кафене. Основните обсъждани теми бяха ползите и предимствата на резултатите от проектите по Ключова дейност 3, тяхното въздействие и как да бъде допълнително засилено, предизвикателствата, които трябва да бъдат решени чрез новите Програми и т. н.

Фондация на бизнеса за образованието използва възможността да представи напредъка на проекта FUTURE и двата текущи конкурса Конкурс за млади хора (13-19 г.) „Професии на бъдещето“ https://www.facebook.com/events/541955906607563/ и Конкурс за иновативни игри и инструменти за кариерно ориентиране  https://www.facebook.com/events/984029838631324/

Brussels 01   Brussels 02