Среща по проект Level Up в София

Level Up Sofia 01

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на четвъртата партньорска среща по проект Level Up, която се проведе на 6-7 юни 2019 в София. Инициативата включва 7 организации от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България и има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО) и да адресира несъответствията в търсенето на умения на пазара на труда. 

Основният продукт от проекта е мобилна игра, създадена по модел на настолните игри, която се изполва в кариерното ориентиране, за да разчупи стереотипите, свързани с ПОО. Първата версия на играта е вече готова и партньорите започват пилотирането й с младежи. В нея ще бъдат интегрирани полезни ресурси и информация за пазара на труда, които да подпомагат професионалния избор. Играта може да бъде изтеглена и тествана от този линк: http://levelupvet.eu/internal-game-development-website/

Level Up Sofia 01

Level Up Sofia 02

Level Up Sofia 03

LevelUp-Piloting-Info-page-001

LevelUp-Piloting-Info-page-002

LevelUp-Piloting-Info-page-003