Среща по проект Level Up в Унгария

Level Up logos

 Level Up logos

Петата среща на екипа на проект Level Up се състоя на 3-ти и 4-ти декември, 2019 в Бекешчаба, Унгария с любезното домакинство на областната управа на Бекеш.  

Level Up Hungary final

Основният продукт от проекта е иновативна мобилна игра за кариерно ориентиране, която има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО) и да адресира несъответствията в търсенето на умения на пазара на труда. В момента тече пилотирането на втората версия на играта с младежи. Играта може да бъде изтеглена и тествана от тук:  https://lu.capedkoala.com/

През следващите месеци в нея ще бъдат интегрирани полезни ресурси и информация за пазара на труда, които да подпомагат професионалния избор и могат да бъдат използвани в процеса на кариерно ориентиране с помощта на кариерни консултанти и самостоятелно от младежите. 

Level Up Hungary LMI

Фондация на бизнеса за образованието е партньор в проектния екип, координиран от Aspire-international (Великобритания) и който включва също Cork Institute of Technology – CIT (Ирландия), Sataedu Mobilities and Partnerships (Финландия), Government Office of Békés County (Унгария), Internationale Projekte – Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Германия) и Caped Koala Studios (Великобритания).

Level Up Hungary discussion

Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта http://levelupvet.eu/, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/LevelUpVET/.   

Този проект се финансира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. No: 2017-1-UK01-KA202-036643