Станете посланици на бъдещето!

Slide10

Уважаеми колеги, 

Както знаете, през тази година стартирахме иновативната кариерна игра „Пътешественик в бъдещето“, създадена по европейския проект FUTURE, чийто координатор е Фондация на бизнеса за образованието и в който участват още 6 кариерни, научно-изследователски и технологични организации от цяла Европа.

Slide10

Играта е предназначена за млади хора от поколението Z (ученици в прогимназиален и гимназиален етап), но също така може да се използва и със студенти и възрастни.

Тя представлява иновация в европейски мащаб с това, че съчетава темата за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето с високи технологии – 3D виртуален свят, подобен на Second Life, и игрови сценарии, заимстващи елементи от стаи на загадките, уеб куестове и др.

По този начин създадохме неповторимо изживяване, при което  играчите използват свой аватар, с който се придвижват в играта, сблъскват се с различни образователни приключенски мисии и задачи.  Така те усвояват познания за света на бъдещето и подобряват своите кариерни умения – критично мислене, вземане на решения, креативност, решаване на проблеми, гъвкавост и самопознание

Играта може да се използва само на компютър, чрез безплатен софтуер, който се инсталира предварително, след което да се използва неограничено. Всеки играч създава свой профил (аватар), с който участва в мисиите във виртуалния свят

Подробна информация и ръководство можете да намерите на сайта на проекта FUTURE –  http://future-time-traveller.eu/bg/платформа-пътешественик-в-бъдещето/ 

Играта предлага множество начини на приложение:

  • като демонстрация в час или в сесия по кариерно ориентиране, която да послужи за отправна точка на дискусия за професиите на бъдещето;
  • като състезание (при използване в кабинет по информационни технологии от няколко компютъра) между отделни играчи или отбори; 
  • като индивидуално задание, при което участниците могат най-пълно да използват възможностите на играта и в резултат на което да създадат свой проект за професии на бъдещето; 
  • като конкурс, в който младите хора могат да представят своите идеи за професиите на бъдещето и да спечелят чудесни награди.

..

к

Каним ви да се запознаете с играта и да я използвате в своята практика, като по този начин самите вие като практици в областта на кариерното ориентиране, повишите своите познания за професиите на бъдещето и за новите технологии и методи, които ще се прилагат все повече в кариерното ориентиране!

Фондация на бизнеса за образованието ще издаде сертификат за продължаващо самостоятелно онлайн обучение с продължителност 10 часа на всички участници – кариерни консултанти, учители, обучители, младежки работници и др. – които ни помогнат да разпространим играта до повече млади хора! 

Ето как можете да се включите:

1. Запознаване с играта

Инсталирайте играта като следвате инструкциите и създайте свой профил.  
Наименованието на профила може да бъде съчетание от 2 думи, например: 189su Sofia, Georgi Petrov или какъвто пожелаете – например Albert Einstein).

Преминете всички мисии в играта и попълнете анкетата за обратна връзка

Ако използвате Facebook, ще ви бъдем благодарни, ако харесате страницата на проекта FUTURE и споделите в нея впечатленията си от играта „Пътешественик в бъдещето“!

Препоръчваме ви да изтеглите и доклада „Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето“, в който ще откриете полезна информация, която може да ползвате в процеса на кариерно информиране. 

future-report-bg

Докладът съдържа статии по различни теми, като глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта „Пътешественик в бъдещето“.  

Ще се радваме, ако играта ви е вдъхновила и решите да се включите в Европейския конкурс за иновативни инструменти и игри за кариерно ориентиране. Можете да участвате индивидуално, като екип от професионалисти или съвместно със своите ученици и клиенти! 

FUTURE Contest-Tools banner BG

2. Представяне и приложение с клиенти

Представете играта пред млади хора и ако е възможно, направете снимки.

Насърчете ги да участват в конкурса „Капсула на времето – Професии на бъдещето“, като ни изпратят до 31 декември 2019 г. свое описание на професия, която все още не съществува. Всеки участник може да изпрати повече от една професия и така ще има още по-голям шанс да спечели някоя от страхотните награди като Google mini smart колонки, GoPro action камера или раница със соларно зарядно!

FUTURE Contest-Youth banner BG

Поканете поне 5младежи, с които работите, да създадат свои профили в играта и да преминат всички мисии. Помолете ги да ви дадат наименованията на създадените от тях профили и да попълнят анкетата за обратна връзка.

Ще бъдем изключително благодарни, ако харесат страницата на проекта FUTURE и ни помогнат да разпространим играта сред повече млади хора (включително чрез социалните медии)!

3. Заявка за издаване на сертификат

Попълнете и изпратете на имейл:  Nevena.Rakovska@gmail.com следната бланка:

1. Кратка информация за вас:

Вашите имена

 

Населено място

 

Месторабота (училище, кариерен център, университет, бюро по труда, НПО или др.)

 

Име на създадения от вас профил в играта

 
   

2. Информация за представянето и приложението на играта

Период (дата)

 

Място и начин на представяне

 

Брой участници

 

Ако е възможно, изпратете ни снимки от представянето на играта или от използването й с младежи.

 

Моля, приложете списък с наименованията на създадените от младежи профили в играта

1.

2.

3.

4.

5.

   

3. Обратна връзка

Моля, не забравяйте да попълните анкетата за обратна връзка от свое име.

Бихте ли споделили накратко какво в играта намирате за най-полезно, какви са впечатленията ви от приложението й с младите хора и защо бихте я препоръчали?

 

 

Благодарим ви предварително за подкрепата и ви желаем усмихнато и изпълнено с възможности бъдеще!