Стартира проектът Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на август, 2016.

Проектът се базира на опита на изследователи и практици от сферата на психология на здравето, които работят и сътрудничат на организации, предлагащи професионално обучение и/или кариерно консултиране на национално и европейско ниво.

Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора и тези, които не са включени в никакви образователни или обучителни форми.

Ще бъде разработена модулна обучителна програма „Be Positive“. Тя ще бъде пилотирана със 100 – 150 млади безработни хора в партньорските страни, за да се гарантира ефективността й и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Партньорите в проекта са от Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция. Всички организации са натрупали много опит в работата с целевата група, както и представляват държави с високи нива на младежка безработица. Партньорът от Великобритания е експерт в позитивната психология и психологическите интервенции.