Стартира проект EVA Skills

eva logo

eva logo

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект EVA Skills – Оценка на меките умения на безработни млади хора, 2014 – CY01 – KA202 – 2, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+. Проектът ще приключи през месец август 2016 г.

Идеята за проекта се базира на наблюденията, че е все по-трудно за младите хора без никаква или с ниска квалификация от формалното образование да си намерят работа. Дори и без формално обучение или опит на пазара на труда обаче, младите хора трупат социални и лични компетентности, които могат да са от съществено значение за доброто справяне на работното място. За някои работни позиции, те могат да бъдат дори най-важните елементи от професионалната квалификация. Въпреки значимостта им, за работодателите и специалистите, работещи с млади хора е трудно да признават и оценяват тези неформални компетентности. И докато в някои европейски страни са разработени широко признати системи за оценка на тези компетентности, в други е необходимо да се повиши осведомеността относно тяхното значение и потенциално въздействие и да се определят методите и процедури за оценка.

Изхождайки от тези предпоставки, проект EVA Skills има за цел да трансферира добри практики за оценка на компетенциите на безработни млади хора. В рамките на проекта ще бъдат създадени ресурси, които да подкрепят обучители и други специалисти, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, в оценката на социалните умения и валидирането на предходно неформално и самостоятелно учене.

Партньори по проекта са България, Гърция, Германия, Кипър, Румъния и Швеция. Всички партньори са с достатъчно натрупан опит и капацитет в създаването на обучителни ресурси.