Стартира проект Global Local

logo Global Local

logo Global Local

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект Global Local, 2019-1-UK01-KA201-061960,, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+.

Проектът има за цел да проучи и предизвика идеята, че мобилността е достъпна само за малцинство от млади хора от привилегировани среди. Проектът ще предизвика младите хора чрез интерактивна онлайн игра, която ще бъде разработена, за да демонстрира ползите и различните пътища за мобилност. Чрез поредица от дейности за решаване на проблеми, играта ще се справи с множество бариери и ще посочи предимстваъа при пътуване извън обичайното местоживеене.

Екипът се координира от Aspire-international от Великобритания, Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието от България, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación от Испания, Leeds City College от Великобритания, Unitatea de Cercetare în Educație – fost ISE от Румъния и Cooperative d’Initiative Juenes от Франция.