Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България

No на проекта:
Програма: GermanMarshalFund
Водеща организация:Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: 2008 – 2009