Успешно финализиране на проект Прометей

 Проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства, беше успешно реализиран от Фондация на бизнеса за образованието (България), заедно с CIAPE (Италия), BEST (Австрия), IED (Гърция), Aspire-igen Ltd. (Великобритания) and CIT (Ирландия).

Екипът на проекта не случайно избра Прометей за свое име. Прометей е гръцки титан, който е дал огъня на хората. Името му на гръцки означава предвидлив, мислещ в бъдещето. Той е символ на човешкия прогрес и дар на надеждата и огъня. Надеждата помага на хората да живеят по-добре, а огънят, като средство прави по-добрия живот възможен.

Каква по-добра метафора може да бъде избрана за днешните кариерни консултанти.  Техните знания и умения правят възможно насърчаването и предаването на надеждата за по-добра лична и професионална реализация на хората, с които работят. Динамичното развитие на технологиите променя измеренията на ученето и средата, в която то се осъществява или с други думи – огънят, който им е необходим, за да направят консултантския процес адекватен на нуждите и нагласите на новото виртуално поколение е следващата логична стъпка в развитието на професията, а именно онлайн средата.

Партньорите в проект Прометей създадоха онлайн платформа, която е виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта са достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица. Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и 5 приложения за мобилни телефони.

Всички продукти, създадени по проекта са на разположение на всеки, който би се интересувал на английски, български, немски, гръцки и италиански език. Те маг да бъдат да ползвани безвъзмездно и ще бъдат достъпни поне до 2021 година на уебсайта на проекта.

Продуктите на проект Прометей подпомагат по-интензивното участие в ученето, както и по-добрата заетост чрез създаване на качествени услуги за кариерно консултиране и обучение.

Местата на Мрежата Прометей в онлайн пространството:

Уебсайт:  http://prometheus-eu.net/

Фейсбук страница:  https://www.facebook.com/prometheuseu/

Linkedin група:  https://www.linkedin.com/groups/6936869