Успешно финализиране на проект Be Positive

За нас, екипа на Фондация на бизнеса за образованието, е удоволствие да споделим с вас успешното приключване на един от проектите, в които представихме България като партньори. Финансиран беше с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществи от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.

Проектът е насочен към младите хора, които нито учат, нито работят (NEETs) и хората, които работят с тях. Приблизително 14 милиона млади хора в Европа на възраст между 15 и 29 година не работят и не са включени в каквото и да е форма на образование или обучение.

Участниците в обучения по програмата, създадена от партньорите от Великобритания в сътрудничество с останалите експерти в проекта, ще бъдат подготвени да се адаптират към потенциално стресови събития и успешно да ги обработят, както и да използват тези потенциални стресови фактори като възможности за положителен растеж, на базата на откриване и използване на ключови конструкти и процеси от позитивната психология.

В България обучителната програма беше пилотирана с 43 млади хора в Шумен и Бургас.

На уебсайта на проекта можете да откриете както отделните модули на обучителна програма и идеи за упражнения, които да използвате, така и Брошура, която дава възможност за „вкусване“на пълния курс и включва представяне на учебната програма и примери за подходящи дейности и допълнителни материали. 

Повече информация и всички обучителните и други материали можете да откриете уебсайта на проекта –  http://www.bpositive.eu/. Те ще бъдат достъпни за напълно безвъзмездно използване в следващите пет години.

Ще се радваме, ако харесате фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/pages/BePositive/552017228233849?fref=ts

Очакваме ви и в linkedin група ни:  https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8318935&trk=my_groups-tile-flipgrp