Участвайте в пилотирането на 6 сценария по проект Diversity

Интерактивните сценарии по проект Diversity+ имат за цел да помогнат на работещите в ОГРДВ да научат как да решават практически предизвикателства, свързани с приобщаването на многообразието

Екипът на Diversity+ е готов с последния резултат от проекта – 30 интерактивни сценария, насочени към работещи в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), както и към други обучители и подпомагащи специалисти, които се интересуват от темата.

Анимираните сценарии са изградени около общи ситуации, възникващи в ежедневната динамика, свързани с дискриминация, расизъм, пристрастия и стереотипи. Ученето става чрез опит, докато играчите се потапят в контекста на сериозната игра и вземат решения от първо лице, за да се справят с предизвикателствата на ежедневието чрез солидарност, съпричастност, взаимно уважение и осъзнаване.

Иновативният базиран на игри подход прави ученето по-непосредствено, ангажиращо и привлекателно, като помага на професионалистите да разпознават и оспорват пристрастията, да поставят под въпрос своя подход, да оценяват положително различията и да се отнасят с уважение към всички хора. Всеки сценарий започва с кратко въведение, което запознава с контекста и с  предизвикателството, което трябва да бъде решено.

В критичния момент професионалистите трябва да вземат решение и да изберат една от алтернативите пред тях. Те ще видят как се развива историята според взетото от тях решение и ще получат обратна връзка за силните и слабите страни на този подход. Сценариите могат да се играят повече от веднъж, за да се експериментират повече пътища за вземане на решения.

Международният екип на Diversity+ разработи 30 кратки сценария , групирани в 9 теми – език, различия, възраст и способности, физически характеристики, пол, състав на семейството, икономическа класа, етническа принадлежност и съвместно решаване на проблеми.

Включете се в пилотирането на 6 сценария до 30 април и вземете сертификат за продължаващо обучение за 2 астрономически часа. Ето какво е нужно да направите:

1. Влезте в платформата със сценариите

2. От лентата най-долу намерете и тествайте следните 6 сценария:

  • Тя е слон – момиче с наднормено тегло е обект на подигравки от връстниците си.
  • Рисунката на Антъни – на хиперактивно дете му е трудно.
  • Принцесата – На момиче не е позволено да играе принцеса, защото не е красива.
  • Тениската на Боби – Бедно облечено момче е изключено от игрите
  • Липсващата количка – Ромско момче е обвинено за изчезнала играчка.
  • Извини се! – Баща иска момче да се извини публично, че е обидило дъщеря му.

3. Попълнете въпросника за обратна връзка и заявете своя сертификат!

Ще се радваме да разберем вашето мнение. Моля, отделете 5 минути, за да попълните въпросника за обратна връзка. В края на анкетата можете да предоствите своите данни, за да получите сертификат за участие в пилотирането с продължителност 2 астрономически часа.

Благодарим ви предварително!

Ето какво споделят участниците в пилотирането:

„Хареса ми на първо място, че за всяка ситуация има по повече от един възможен сценарии за разрешаване на конфликта и той винаги е оригинален и правилен. Второ – голямото разнообразие от стереотипни ситуации, който е засегнат. Трето – достъпният начин, по който е създадена платформата. Четвърто – изработването на ситуации и сценарии с родителите – начини на действие с тях.“

„Моята работа е свързана с ученици с училищна възраст. Многообразието от етническа принадлежност, икономически клас, език, физически характеристики и др. и проблемните ситуации до които води това многообразие, всъщност често поставят един професионалист в критични ситуации.

Играта по проект „Diversity“ и различните сценарии в нея ми даде поле за размисъл и начини на въздействие на учениците, ако бъда въвлечена в такива ситуации или съм свидетел на подобни случки. Като родител този ресурс също е ценен, дава ни опции да погледнем по-широко и „отстрани“ на дадена ситуация и да проиграем различните сценарии, да усетим и другата гледна точка и да помислим над емоциите на децата ни.

Добавената стойност от продуктите е че дават възможност за разширяване на кръгозора на педагозите и подкрепят тяхната ежедневна работа с деца.“

За още актуална информация, абонирайте се за бюлетина и следете Facebook страницата на проекта.