Учебна визита по проект Ladies first! в София, България, между 10 и 14 декември, 2018

Ladies first Sofia 01

Екипът на Ladies first! достигна до изключително важен момент от изпълнението на проекта – началото на пилотната фаза. За да подготвят и организират процеса, партньорите се събраха в София за едноседмична учебна дейност от 10 до 14 декември 2018 г. и приложиха в реална среда теория и инструменти от всички разработени модули, които ще подкрепят професионалистите, работещи с жени за постигане на баланс между професионален и личен живот.

Като част от учебните дейности бяха проведени две учебни посещения. Екипът на Ladies first! се срещна със Светла Тонева – директор на Центъра за професионално обучение към Колежа за работническо обучение. Тя представи подробно два от техните проекти, свързани с равенството между половете и преодоляването на дискриминацията – Getup: Обучение за равенство между половете и практики в образованието и пазара на труда и Преподаване в многообразие http://www.teach-d.eu/. Тя се запозна с целите и постиженията на Ladies first!. Последва дискусия между всички участници.

Другата учебна визита беше част от Националното обучение за кариерни консултанти, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в София. Около 60 кариерни специалисти от цялата страна също чуха повече за проект Ladies first! и неговите интелектуални продукти, от които ще се възползват общностите на кариерните и обучителни специалисти.

Ladies first Sofia 01  Ladies first Sofia 02

Ladies first Sofia 03  Ladies first Sofia 04

Ladies first Sofia 05  Ladies first Sofia 06

Ladies first Sofia 07

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.