ФБО на Фестивала на професиите в Американския колеж

BFE American College 100619 03

 

На 6 юни 2019 председателят на ФБО Гергана Раковска взе участие в традиционния Фестивал на професиите в Американския колеж в София. Бяха поканени 25 професионалисти, представители на различни сфери, избрани след анкета за интересите на учениците. Гергана Раковска, като представител на общността на кариерните консултанти, разказа на учениците за играта Пътешественик в бъдещето, създадена по проект Future, и обсъди с тях професиите на бъдещето. Представени бяха и различни полезни инструменти за кариерно ориентиране, създадени от ФБО.

 

 

 

 

 

 

BFE American College 100619 03

BFE American College 100619 02

BFE American College 100619