ФБО представи своите проекти пред сръбски кариерни консултанти

Serbian Study Tour 260918 1

На 26 септември Фондация на бизнеса за образованието взе участие в учебна визита на кариерни консултанти и експерти от Сърбия. Събитието беше организирано от Еврогайдънс България и даде отлична възможност за създаване на контаки, обмяна на опит и добри практики с нашите съседи. Екипът на ФБО представи своите европейски проекти, финансирани по програма Erasmus+, както и успешните си национални инициативи.  

Serbian Study Tour 260918 1

Serbian Study Tour 260918 2

FUTURE Time Traveller – Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform

Serbian Study Tour 260918 3

OPEN MIND – Promoting social entrepreneurship to female learners and students from diverse (non-business) studies through an innovative gamified platform and open online course (MOOC)

Serbian Study Tour 260918 4

LEVEL UP- motivating young people to consider VET pathways by an innovative game based learning (GBL) platform

Serbian Study Tour 260918 5

WBL-PRO – Qualification, Open Resources &Toolkit for the Work-Based Learning Professional

Serbian Study Tour 260918 6

ASK 4 JOB – Adult Skills for Job Oriented Breakthrough

Serbian Study Tour 260918 11

PROMETHEUS – PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU Societies

Serbian Study Tour 260918 8

VELOCITY – Job interview scenarios in virtual learning environment 

Serbian Study Tour 260918 7

NEW-CARE – Open educational resources for a new model of long-term care in residential centres based on dignity and wellbeing of the elderly

Serbian Study Tour 260918 10

Програма и презентации от събитието