Национален заключителен доклад по проект EMCOSU

Успешно приключва международният проект EMCOSU, който изследва ефективните модели на сътрудничество между университетите и бизнеса. В заключителната фаза на проекта Фондация на бизнеса за образованието изготви заключителен национален доклад с основните изводи и ключови насоки от проведените проучвания сред работодатели и висши училища в България. Доклада можете да видите тук.