Финална среща по проект Ladies first! в Атина, Гърция на 12 и 13 септември, 2019, в Атина, Гърция

Ladies first 01

Един от проектите, с които екипът на Фондация на бизнеса за образованието с удоволствие се ангажира е Ladies First, 2017-1-EL01-KA202-036219 е в заключителната си фаза. Финалната международна конференция беше организирана от гръцките партньори в Атина на 12 септември, 2019 г.

Екипът на проекта разработи съвместно Ladies first! Учебна програма, Наръчник и Инструментариум, насочени към овластяване на учители, обучители и консултанти в работата им с жени за постигане не баланс между професионалния и личния живот, особено в условията на криза.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP – координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athens от Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSI от Кипър, FVA – new media research от Италия, ITG – Portage Salarial от Франция и ISQ от Португалия.

Конференцията привлече изключителен интерес и към партньорството по проекта се присъединиха голям брой местни участници от секторите на ПОО и НПО, публичните власти, съветници и обучители, жени от различен културен произход, социални работници и др.

По време на събитието участниците получиха по-подробна информация за проекта и неговите интелектуални резултати и взеха участие във формата Световно кафене и уъркшопите в реална среда, както и успяха да получат информация за реализирането на Ladies first! във всички партньорски страни.

За повече информация, моля посететеhttps://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и  http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first 01  Ladies first 03   

Erasmus LogoLadies first Logo

The Ladies first! project, 2017-1-EL01-KA202-036219, has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.