Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Open-Mind-Award

Финалният отчет на проект Open Mind получи 94 от 100 точки за качество!

Иновативната геймифицирана платформа за обучение по социално предприемачество привлече над 1000 обучаеми. За нас във Фондация на бизнеса за образованието беше удоволствие да сме част от това страхотно партньорство и приключение!

Според заключителната оценка: „Проектът осигурява солидни статистически данни и анализ, подкрепящи необходимостта от повишаване на предприемаческите умения сред студентите, особено тези от слабо представените групи в предприемачеството, като жените. Иновативният характер на проекта се състои в комбинацияята на социалното предприемачество, съчетано с геймификация при разработването на програмата за обучение и акцента върху жените и другите слабо представени групи в предприемачеството. Проектът демонстрира добра стойност за полученото финансиране. Дейностите по проекта подобряват съществуващите образователни практики и методи.

Като признание за качественото изпълнение на проекта Open Mind бе отличен от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Open-Mind-Award

 

Партньорството по проект Open Mind постигна всички планирани цели, а резултатите надхвърлиха очкванията. 

Иновативната платформа за социално предприемачество привлече повече от 1000 студенти, вместо 600, което беше целевият минимум. Както показва оценката на въздействието, 98% от учениците отбелязват, че в резултат на кураса са подобрили знанията си за социално предприемачество и своите мултидисциплинарни / меки умения. 84% са много доволни от преживяването си като обучаеми.

MOOC

Обратна връзка от участниците:

  • „Проектът е интересен и може да бъде полезен за хора, които планират социално предприятие.“
  • „Страхотна инициатива“
  • „Проектът отговаря на актуалните нужди“
  • „Полезна инициатива“
  • „Никога не съм мислила за създаването на собствен бизнес, преди да видя този курс.“

Open Mind evaluation 3