Финални събития за представяне на резултатите от проект Career Skills

На 18 октомври 2022 партньорите по Career Skills Project се срещнаха за последен път в Бове, Франция, за да оценят постиженията на 3-годишната инициатива, финансирана от Европейската комисия. Домакин на срещата беше Международната мрежа на Cités des métiers, която включва 33 информационно-консултантски звена в 6 държави, с които споделихме резултатите от нашата работа.

Проектът стартира през декември 2019 с цел да създаде европейска ПЛАТФОРМА ЗА КАРИЕРНИ УМЕНИЯ насочена към хората от всички възрасти. Платформата има 670 регистрирани потребители и повече от 3200 уникални посетители от цяла Европа. Тя включва няколко взаимно допълващи се елемента:

РАМКАТА ЗА КАРИЕРНИ УМЕНИЯ описва 12 фундаментални умения – от самопознание, комуникация и планиране на кариера до лидерство, устойчивост и креативност – в 3 нива. По този начин курсът обхваща както ученици, така и професионалисти на средно и експертно ниво.

Нашият ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ помага на хората да оценят колко добре владеят всяко от тези 12 умения.

Разработихме цялостен свободно достъпен ОНЛАЙН КУРС ПО КАРИЕРНИ УМЕНИЯ, който съдържа 12 модула, които помогат на хората от всички възрастни да подобрят уменията си.

Курсът включва 360 разнообразни упражнения, насочени към обучаемите от трите нива – начално, средно и напреднали. Потребителите могат да учат със свое собствено темпо – те имат възможност директно да преминат към нивото на умение, което ги интересува, и да го завършат за няколко часа или да отделят 10 минути всеки ден и да преминат през цялото съдържание на курса за 1 година.

Курсът беше пилотиран 520 кариерни консултанти и клиенти, които предоставиха отлична обратна връзка:

„Впечатлена съм от иновативността и интерактивността. Не съм срещала подобен курс. Занимателно, предизвикателно, полезно и комплексно – съчетава редица компетентности в контекста на конкретната цел – обучение в кариерно умение, свързано с езикова и дигитална компетентност, творчески подход във всеки модул, разграничаване на различните нива на усвоеност на умението и изключително иновативна методика!”

Модулът Креативност се открои за мен като особено вдъхновяващ!
Като усещане след Модул Умения за заетост ми останаха окуражаване и целеустременост, а след Креативност – размах, окриленост, отпадане на ограниченията. Благодаря за тези усещания, за прекрасните упражнения и за цялостната система от модули, които ще бъдат толкова полезни в практиката!”

За мен бяха много полезни упражненията за идентифициране на силните страни, как да се представяш убедително, а също и намерих доста полезни съвети, с които да подобря документите за кандидатстване.”

Изключително полезни и достъпно направени материали. Упражненията
са разнообразни и допълнени с интересни статии.”

Адмирации за проекта, невероятния обучителен материал и ефективността на предоставените инструменти.”

Разширява се погледа над професоналните възможности, насърчава се креативността, критичното мислене, самостоятелността, себепознанието и много други изключително важни качества, над които трябва да се работи.”

Онлайн КАРТАТА НА КАРИЕРНИТЕ УСЛУГИ представя над 420 кариерни регистрирани кариерни центрове, консултанти и организации в Европа.

Секцията МРЕЖА в платформата дава възможност на кариерните консултанти безплатно да популяризират свои инициативи, събития, добри практики и полезни ресурси с колеги и с широката публика. Към момента над 120 новини и събития са споделени в мрежата.

Всички продукти ще останат свободно достъпни на английски, немски, френски, български, гръцки и фински до края на 2025 г. в платформата app.career-skills.eu, под лиценз Creative Commons, позволяващ свободно споделяне и използване на материалите с изискване за позоваване на източника.

Проектът беше популяризиран в над 60 събития, в които се включиха повече от 600 участници, включително 140 експерти на политическо ниво, 70 от които споделиха своите съвети с нашата аудитория. Facebook страницата на проекта има над 700 последователи, а YouYube каналът съдържа над 540 тематични видеоклипа, насочени към развитието на 12 идентифицирани кариерни умения на различни езици.

Чрез своите канали, партньорите популяризираха проекта сред над 162 000 лица, а посредством цялостната ни информационна кампания, включваща и различни асоциирани организации, успяхме да достигнем над 600 000 души.

Career Skills Project е иницииран и координиран от Фондация на бизнеса за образованието и включва University of Jyväskylä във Финландия, Réseau International des Cités des métiers във Франция, VHS Cham в Германия, IED Institute of Entrepreneurship Development в Гърция и Aspire-igen Group във Великобритания.

През последните месеци на проекта партньорите организираха поредица от финални конференции и семинари, на които представиха резултатите от инициативата.

Финалното събитие в София, на 27.09.2022

За още актуална информация и новини , последвайте страницата на проекта във Facebook – https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.

Проект Career Skills се финансира с подкрепата на Европейската комисия, Project No:
612877-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD. Подкрепата от Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.