Финално събитие по проект WINNER

Фондация на бизнеса за образованието ви кани на финалното събитие по проект WINNER – Women Inclusion through Innovative Social Entrepreneurship Practices. Събитието ще се проведе на 16 януари 2024 (вторник), от 14:00 до 16:00 ч. в залата на Social Innovators Bulgaria – София, ул. Дякон Игнатий 19, ет. 2.

Двугодишната инициатива имаше за цел да насърчи интереса на жените към социалното предприемачество и да улесни тяхната възможна кариера в тази област. Основната целева група на проекта са жени от уязвими социални групи – мигранти, бежанци, самотни майки, жени с ограничени финансови възможности, ниска квалификация, безработни, възрастни, със здравословни проблеми или други пречки пред професионалната им реализация.

За тази цел бяха създадени обучителен курс с 6 обучителни модула за обучаеми и 1 за ментори – свободно достъпен на 7 езика , групи за подкрепа и хакатон, в който участничките от всяка държава работиха в продължение на 2 месеца с опитни ментори по своя социалнопредприемаческа идея.

По време на събитието на 16 януари ще представим дейностите и резултатите по проекта, както и идеите, разработени по време на хакатона, и ще изберем националната победителка, която ще се включи в заключителното събитие по проекта във Валенсия в края на февруари. Най-добрите идеи от всяка страна ще получат експертна подкрепа за реализаицята си.

Регистрационна форма

Координатор на проекта е AMSED Mobilité, Inclusion et Diversité Culturelle – Франция, а в изпълнението участват Фондация на бизнеса за образованието – България, IED Institute of Entrepreneurship Development AB – Кипър, APID Torino – Италия, Inn Europe – Испания, Trend Education NGO и Anatolia Youth Association -Турция.

Проект WINNER – се финансира с подкрепата на програма Erasmus+. No: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026325.

За повече информация, последвайте страницата на проекта във Facebook.