Харта на психичното здраве

Екипът на проект Mental Health+, в който Фондация на бизнеса за образованието представя България, представи разработената Харта на психичното здраве – https://07b09754-092c-4846-9f89-d063e436f64d.usrfiles.com.

Хартата е създадена, за да помогне на организациите, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и други образователни организации да развият и поддържат толерираща, подпомагаща и приемаща среда, в която психичното здраве на учащите и служителите се признава и подкрепя. По-долу са представени подходи, практики, политики и процедури, към които ПОО организациите, с позитивно отношение към психичното здраве, могат да се придържат, за да демонстрират своята ангажираност да подкрепят психичното здраве и благополучие на всички свои служители и учащи.

Екипът се ръководи от Aspire-international от Великобритания и включва Фондация на бизнеса за образованието от България, CESIE от Италия, Learnmera Oy от Финландия, Hugarafl от Исландия и Fundación Intras от Испания.

Моля, харесайте фейсбук страницата https://www.facebook.com/mentalhealthplus/ или посещавайте уебсайта на проекта https://www.mentalhealthplus.eu/, за да следите новините и да получавате информация.