Готови са материалите за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск

Фондация на бизнеса за образованието представи комплект от материали за обучение на кариерни консултанти, работещи с клиенти в риск, създадени по европейския проект LINK – Career Services for Better Jobs. В събитието се включиха над 60 обучители, кариерни консултанти и експерти.
 
Материалите включват Учебна програма, Наръчник и Инструментариум с различни обучителни техники и игри. Всички те са свободно достъпни на сайта на проекта www.link-project.eu, където е и интерактивната карта на кариерните услуги. Чрез нея всеки, който се нуждае от съдействие и информация за намиране на работа, може да открие най-близкия кариерен консултант.
 
Проектът LINK е финансиран от Европейската комисия и по него вече са обучени 40 консултанти у нас,  Полша и Испания. Трите страни обединяват усилия, за да подобрят кариерните услуги за дълготрайно безработните, хората с ниска квалификация, възрастните, мигрантите, жените, завръщащи се на работа след майчинство и др. В момента  над 125 милиона европейци са в риск от безработица, бедност и социално изключване.