Прометей по програма Erasmus+

Фондация на бизнеса за образованието, в партньорство с представители на пет европейски държави стартира проект Прометей по програма Erasmus+, Strategic partnerships. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и ще се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година. Партньорите в проект Прометей заедно ще създадат онлайн платформа, … Продължение

Second electronic newspaper E-EMCOSU

We kindly invite you to take a look to our second electronic newspaper E-EMCOSU with the first results of the large scale survey among employers on university-business cooperation.

Категории News

Втори електронен бюлетин по проект EMCOSU

Каним ви да се разгледате нашия втори електронен бюлетин с първите резултати от проучването по проект EMCOSU, проведено сред работодатели за сътрунчеството между университетите и бизнеса.