Изводи от проучване сред работодатели в Европа за сътрудничеството с университетите по проект EMCOSU.

EMCOSU

  Ефективни модели и предизвикателства на сътрудничеството между висшето образование и бизнеса   Изводи от проект EMCOSU  Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата пред … Продължение