Национален заключителен доклад по проект EMCOSU

Успешно приключва международният проект EMCOSU, който изследва ефективните модели на сътрудничество между университетите и бизнеса. В заключителната фаза на проекта Фондация на бизнеса за образованието изготви заключителен национален доклад с основните изводи и ключови насоки от проведените проучвания сред работодатели и висши училища в България. Доклада можете да видите тук.

Трети бюлетин по проект EMCOSU

Изводи и заключения от изпълнението на проект EMCOSU – Модели на сътрудничеството между университетите и бизнеса                   За проекта   Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата … Продължение